เรามีความภาคภูมิใจในบทบาทของบาก้า ตลอดระยะเวลา 25 ปี
ที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยไทย

การเตรียมดินก่อนปลูกอ้อย

ไถเตรียมดินให้ลึกขณะมีความชื้นพอเหมาะ และควรลงไถดินดานทุกครั้งที่มีการรื้อตอเพื่อปลุกอ้อยใหม่ ถ้าปลูกต้นฤดูฝนหรือปลูกอ้อยใช้น้ำชลประทาน ไม่จำเป็นต้องไถพรวนให้ดินแตก แต่ถ้าปลูกอ้อยปลายฝนหรือปลูกอ้อยข้ามแล้ง ต้องไถพรวนจนหน้าดินแตกละเอียด เพื่อช่วยลดความสูญเสียความชื้นภายในดินให้ช้าลง

สารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ใช้ในช่วงนี้

ใช้ออโธริตี้ อัตรา 250 มิลลิลิตร ต่อ ไร่ ใช้ควบคุมกำจัดวัชพืชใบกว้าง และแห้วหมู โดยทำการฉีดพ่นที่ผิวดิน แล้วทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนทำพรวนดินให้ ออโธริตี้ ลงไปอยู่ที่ผิวดินด้านล่าง เพื่อป้องกันการงอกของเมล็ดหญ้าและส่วนเหง้าของแห้วหมู

สินค้าแนะนำ

อ้อยปลูกใหม่

หลังจากเตรียมดินแล้ว จะใช้เครื่องปลูกติดท้ายแทรกเตอร์ โดยจะมีตัวเปิดร่อง และช่องสำหรับใส่พันธุ์อ้อยเป็นลำ และมีตัวตัดลำอ้อยเป็นท่อนลงในร่องและมีตัวกลบดินตามหลัง และใส่ปุ๋ยรองพื้น ใช้ปุ๋ย Baka Complex 24-8-7 จำนวน 50 กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูกเลย และฉีดสารควบคุมวัชพืชได้เลย แม้ดินแห้ง

สารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ใช้ในช่วงนี้

 1. บีเคแรงเจอร์ เอ็กซ์ 1 ชุด ฉีดพ่นได้ 2 – 2.5 ไร่ ใช้ควบคุมวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกก (ก่อนใบอ้อยคลี่)
 2. บีเคเมเทล+ซาพิค 1 ชุด ฉีดพ่นได้ 4 – 5 ไร่ ใช้ควบคุมวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกก (ก่อนใบอ้อยคลี่)
 3. คาเดร + สะต๊อมพ์ 1 ชุด ฉีดพ่นได้ 4 – 5 ไร่ ใช้ควบคุมวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกก (ก่อนใบอ้อยคลี่)

สินค้าแนะนำ

อ้อยตอตัดเสร็จแล้ว

การบำรุงตออ้อย ควรตัดแต่งตออ้อยหลังจากตัดทันทีหรือภายใน 15 วัน หากตัดอ้อยชิดดินก็ไม่ต้องตัดแต่งตออ้อย ใช้เครื่องมือที่ในการพรวนดิน ใช้จอบหมุนคลุกใบอ้อย แล้วควรใส่ปุ๋ยรองพื้นทันที ใช้ปุ๋ย Baka Complex 24-8-7 จำนวน 50 กิโลกรัมต่อไร่และการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าใช้ปุ๋ย Baka Complex 13-10-20 จำนวน 50 กิโลกรัมต่อไร่

สารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ใช้ในช่วงนี้

 1. บีคาโน อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อ ไร่ ใช้ควบคุมวัชพืชใบแคบได้หลายชนิด
 2. ออโธริตี้ อัตรา 250 มิลลิลิตร ต่อ ไร่ ใช้ควบคุมกำจัดวัชพืชใบกว้าง และแห้วหมู

สินค้าแนะนำ

อ้อยเริ่มย่างปล้อง

เป็นระยะต่อเนื่องกับการแตกกอ ระยะนี้จะมีการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของปล้องอย่างรวดเร็ว ทำให้อ้อยทั้งลำต้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 3 – 4 เดือน จนถึงอายุประมาณ 7 – 8 เดือน หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะมีน้อยลง และจะเริ่มมีการสะสมน้ำตาลเพิ่มขึ้น ขนาดและความยาวของแต่ละต้นในระยะนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับน้ำหนักของแต่ละลำต้น และน้ำหนักแต่ละลำต้น มีผลโดยตรงต่อผลผลิตน้ำหนักของอ้อยทั้งไร่ เมื่อเก็บเกี่ยว ขนาดของวัชพืชในช่วงนี้อาจสูงหรือต่ำกว่า 15 เซนติเมตร

สารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ใช้ในช่วงนี้

 1. บีคาโน อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อไร่ ผสม ไดยูรอน อัตรา 500 มิลลิลิตรต่อไร่ (สำหรับวัชพืชขนาดเล็ก และแปลงอ้อยที่อยู่ใกล้แปลงมันสำปะหลัง พ่นขณะดินมีความชื้น)
 2. บีคาโน อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อไร่ ผสม แม็กซ์โพส อัตรา 500 กรัมต่อไร่ ผสม ไซทรอน 125 มิลลิลิตรต่อไร่ (สำหรับแปลงที่ลูกหญ้าเริ่มขึ้นทั้งใบแคบและใบกว้าง พ่นขณะดินมีความชื้น)
 3. บีคาโน อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อ ไร่ ผสม เวลปาร์ – เค อัตรา 400 กรัม ต่อ ไร่ (วัชพืชยาวประมาณ 1 คืบ พ่นขณะดินมีความชื้น)
 4. บีคาโน อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อไร่ ผสม บาก้าเคน 100 กรัมต่อไร่ (สำหรับวัชพืชที่มีขนาดใหญ่ พ่นขณะดินมีความชื้น)
 5. เวลปาร์ – เค อัตรา 400 กรัม ต่อ ไร่ ใช้ควบคุมกำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้าง

สินค้าแนะนำ

วัชพืชกำจัดยาก

อ้อยต้องการช่วงปลอดวัชพืชอย่างน้อย 3 – 4 เดือนหลังปลูก

1. วัชพืชที่กำจัดยากในไร่อ้อย มีหลายชนิด เช่น หญ้าแหวน หญ้าพง หญ้าหวาย หญ้าปากควาย เป็นต้น
2. วัชพืชเถาเลื้อย  มีการระบาดรุนแรงในพื้นที่ดินเหนียวและดินทราย ทั้งในอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ วัชพืชเถาเลื้อยสามารถเจริญเติบโต ออกดอก ติดเมล็ดได้อย่างรวดเร็ว เช่น ตดหมูตดหมา สะอึกดอกขาว จิงจ้อเหลี่ยม อีกทั้งวัชพืชเถาเลื้อยจะงอกไม่พร้อมกันจึงทำให้ยากต่อการกำจัด ดังนั้นหากมีวัชพืชมากก็จะทำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโตได้และเป็นสาเหตุให้ผลผลิตอ้อยลดต่ำลง
3. แห้วหมู มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า แตกแขนงได้เร็ว ลำต้นโผล่เหนือดินเป็นทรงสามเหลี่ยม เป็นวัชพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วโดยใช้เมล็ด หัว มักกำจัดได้ยาก หากปล่อยให้มีแห้วหมูในไร่อยู่ปริมาณมาก ผลผลิตในไร่จะลดลง

สารป้องกันกำจัดวัชพืช

 • ดาซาโฟล อัตรา 1,000 มิลลิลิตร ต่อ ไร่ ใช้ควบคุมกำจัดวัชพืชใบแคบและวัชพืชใบกว้าง (ห้ามฉีดพ่นทับยอดอ้อย)
 • ไซทรอน อัตรา 125 มิลลิลิตร ต่อ ไร่ ใช้ควบคุมกำจัดวัชพืชเถาเลื้อยและวัชพืชใบกว้าง (สามารถฉีดพ่นทับอ้อยได้ไม่เป็นอันตรายต่ออ้อย)
 • ออโธริตี้ อัตรา 250 มิลลิลิตร ต่อ ไร่ ใช้ควบคุมกำจัดวัชพืชใบกว้าง และแห้วหมู โดยทำการฉีดพ่นที่ผิวดิน แล้วทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนทำพรวนดินให้ ออโธริตี้ ลงไปอยู่ที่ผิวดินด้านล่าง เพื่อป้องกันการงอกของเมล็ดหญ้าและส่วนเหง้าของแห้วหมู
 • ออโธริตี้ อัตรา 250 มิลลิลิตร ต่อ ไร่ ฉีดพ่นบริเวณที่มีแห้วหมูเกิด โดยใช้อย่างเป็นประจำ 2-3 ปี จะทำให้แห้วหมูลดปริมาณการเกิดได้ดี เพราะตัวสารเองเข้าไปทำลายส่วนเหง้าที่อยู่ใต้ดินด้วย

สินค้าแนะนำ

เคียงข้างชาวไร่อ้อย

พร้อมผู้เชี่ยวชาญ
ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่

บาก้า คือ ผู้เชี่ยวชาญ อันดับ 1 ด้านการกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย เป็นบริษัทที่โรงงานน้ำตาลกว่า 30 โรงงาน ใช้จ่ายให้ชาวไร่ นอกจากนี้บาก้ายังเป็นที่ยอมรับของชาวไร่รายใหญ่มืออาชีพมาอย่างยาวนาน และมากที่สุดจากทั่วประเทศ

ให้คำปรึกษา
พร้อมทั้งคำแนะนำถึงไร่
ในสภาพแปลงจริง

ถ่ายทอดความรู้
คู่กับบริการหลังการขาย
ที่เป็นที่ยอมรับ

วิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อชาวไร่อ้อย

มั่นใจคุณภาพด้วยพันธมิตรผู้ผลิต
ที่มีมาตรฐานระดับโลก